Press "Enter" to skip to content

Kvóty

Chvíľu ja na ňu, potom ona na mňa, napokon obaja spolu. Pozerali sme po sebe asi hodinu, až kým mi nepovedala, že už je zadaná.

Čím viac ľudí spoznávam, tým mám väčšie očakávania. Čím väčšie sú moje očakávania, tým menej ľudí spoznávam.